Posts Tagged: ช่องคลอด

สุขสมกับ “จีสปอต”

นี่คือจุดซ่อนเร้นที่คุณผู้ชายสามารถสร้างความสุขสมอันล้นเหลือให้แก่คุณได้ – จีสปอต (G Spot) อยู่ตรงไหน ถ้าหญิงสาวนอนหงายอยู่ บริเวณที่เรียกว่าจีสปอต (Grafenberg Area) จะอยู่ลึกเข้าไปในช่องคลอดราว 1.5 นิ้วที่ผนังด้านบน มีลักษณะพื้นผิวสากระคายมือและนูนกว่าส่วนอื่นของช่องคลอดเล็กน้อย และเมื่อถูกกระตุ้นจะรู้สึกบวมพองขึ้น – กระตุ้นจีสปอตด้วยมือ สอดนิ้มมือเข้าในช่องคลอดลึกราว 2-3 นิ้วและเคลื่อนนิ้วเป็นวงกลมไปรอบๆ ผนังช่องคลอด การกระตุ้นจีสปอตโดยตรงควรใช้แรงกดหนักๆ ดีกว่าการลูบหรือถูไถ พร้อมกับอาจเคลื่อนไหวเล็กน้อย เป็นวงกลมหรือเคลื่อนที่เข้าออก หรือผสมผสานกันทั้งสองอย่างก็ได้ – กระตุ้นจีสปอตในการร่วมเพศ ท่าร่วมเพศที่เชื่อกันว่ากระตุ้นจีสปอตได้ดีที่สุดก็คือ ให้ผู้หญิงนอนหงาย งอเข่าเข้าหาหน้าอก ท่านี้จะทำให้ช่องคลอดตื้นขึ้น และสามารถสัมผัสกับจีสปอตได้ง่ายขึ้น จากนั้น ให้ฝ่ายชายนอนประกบทางด้านข้าง พร้อมยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาในระดับหน้าอกของฝ่ายหญิง และให้เขาสอดใส่จากข้างหลัง ท่านี้จะสามารถกระตุ้นจุดจีได้โดยตรง – สุขสมจากจีสปอตเป็นอย่างไร เมื่อสัมผัสครั้งแรก ผู้หญิงจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะปัสสาวะ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นความพอใจทางเพศอย่างรุนแรง ผู้หญิงบางคนมีการบรรลุจุดสุดยอดจากการกระตุ้นจีสปอต และบางคนมีความรู้สึกว่ามีการขับของเหลวบางอย่างออกมาจากท่อปัสสาวะด้วย